Federal Emergency Management Agency

Partnerzy FEMA niosą pomoc pilnie potrzebującym

Main Content
Release date: 
01/31/2013
Release Number: 
NR-155

NOWY JORK – Osoby poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej mogą zwracać się o pomoc w wielu różnych miejscach. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego to tylko jeden z członków dużej grupy podmiotów, do której należą instytucje federalne i stanowe, organizacje społeczne i samorządowe, organy lokalnej administracji, przedsiębiorstwa prywatne oraz organizacje religijne.

FEMA pomaga ofiarom klęski żywiołowej w pokryciu wydatków na potrzeby bytowe, jeśli nie można ich pokryć w inny sposób. Dzięki przyznanym środkom można finansować zakup przedmiotów lub usług mających naprawić szkody doznane w wyniku katastrofy naturalnej lub takim szkodom zapobiegać. Mogą to być na przykład tymczasowy lokal zastępczy, podstawowe naprawy budynku, odzyskanie wyposażenia domu oraz inne potrzeby, których nie pokrywa ubezpieczenie. Po zarejestrowaniu w FEMA poszkodowani mogą liczyć na zapomogi w maksymalnej wysokości 31 900 dolarów.

Pomoc ze strony FEMA nie zawsze umożliwi przywrócenie zniszczonego majątku do stanu sprzed klęski żywiołowej i może nie pokryć wszystkich doznanych szkód. Środki z tej puli mają tylko pokryć koszty robót, dzięki którym budynek będzie bezpieczny, higieniczny i funkcjonalny.

Jednym z najważniejszych źródeł pomocy długoterminowej jest amerykański Urząd ds. drobnej przedsiębiorczości (SBA), oferujący nisko oprocentowane pożyczki dla właścicieli i najemców nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą otrzymać pożyczkę w wysokości do 200 000 dolarów z przeznaczeniem na remont lub odbudowę domu zniszczonego w kataklizmie. Ponadto właścicielom i najemcom nieruchomości może przysługiwać do 40 000 dolarów na odtworzenie majątku ruchomego.

Dodatkowo w pomoc poszkodowanym przez huragan Sandy zaangażowanych jest ponad 500 organizacji państwowych, stanowych, lokalnych i religijnych. Oferują one obszerny wachlarz usług, pomagając w remontach domów, opiece nad dziećmi, oczyszczaniu domów z grzybów i pleśni i świadcząc porady psychologiczne.

Poszkodowani przez huragan Sandy mają czas do środy 27. lutego, by zarejestrować się w FEMA w celu otrzymania pomocy. Zarejestrować się powinny nawet osoby posiadające ubezpieczenie. Zarejestrowanie się w terminie pozwoli uniknąć niedoboru środków finansowych, gdyby się okazało, że suma ubezpieczenia jest niewystarczająca lub zakres szkód większy niż sądzono.

Hrabstwa stanu Nowy Jork objęte programem pomocy dla osób fizycznych to: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster i Westchester.

Aby uzyskać pomoc w innym języku niż angielski i hiszpański, należy skontaktować się z bezpłatną wielojęzyczną linią telefoniczną FEMA pod numerem 866-333-1796. Rejestrować się można na stronie internetowej www.DisasterAssistance.gov lub przy użyciu smartfonu lub tabletu pod adresem m.fema.gov. Można też dzwonić na linię telefoniczną FEMA pod numerem 800-621-3362 (dostępne usługi 711 Relay i Video Relay Services) lub TTY 800-462-7585. Centra pomocy telefonicznej działają od 7:00 rano do 1:00 w nocy czasu EST przez siedem dni w tygodniu.

Więcej informacji na temat pomocy dla ofiar klęski żywiołowej w Nowym Jorku zawiera strona: www.fema.gov/sandy-polski, www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy i www.fema.gov/blog.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili nasze możliwości przygotowywania i ochrony obywateli przed zagrożeniami, jak również reagowania i łagodzenia skutków zagrożeń oraz wyrównywania strat.

Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych jest zapewniana bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, biegłość w korzystaniu z języka angielskiego i status ekonomiczny. Wszelkie przypadki dyskryminacji, doznanej osobiście lub przez inne osoby, należy zgłaszać na bezpłatną linię telefoniczną FEMA pod numerem 800-621-FEMA (3362). Terminal TTY: 800-462-7585.

Uzyskanie z FEMA pomocy na tymczasowe pokrycie potrzeb mieszkaniowych i kosztów transportu publicznego, wydatki medyczne i dentystyczne oraz koszty pogrzebu i pochówku nie wymaga od osób fizycznych ubiegania się o pożyczkę z SBA. Tym niemniej wnioskodawcy, którzy otrzymają do wypełnienia wniosek o pożyczkę z SBA, muszą ten wniosek złożyć, aby kwalifikować się do objęcia programami finansującymi odzyskanie majątku osobistego, naprawę lub wymianę pojazdów oraz koszty przeprowadzki i składowania.

Last Updated: 
02/01/2013 - 15:28
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top