Federal Emergency Management Agency

Dobrym początkiem na budowanie w lepszy i mądrzejszy sposób może być uzyskanie pożyczki dla ofiar katastrof od SBA

Main Content
Release date: 
01/30/2013
Release Number: 
NR-154

NOWY JORK – Ochrona przed skutkami zniszczeń wywołanych przez nieoczekiwane warunki pogodowe może rozpocząć się od uzyskania niskooprocentowanej pożyczki dla ofiar katastrof of US Small Business Administration, do uzyskania której kwalifikują się właściciele domów, przedsiębiorstw i prywatnych organizacji non profit.

Pożyczki SBA dla ofiar katastrof mogą być wykorzystywane do podniesienie budynków, co może pomóc w zmniejszeniu lub wyeliminowaniu przyszłych szkód wywołanych przez powodzie. Można je też wykorzystać na budowanie murów oporowych, zapór przeciwpowodziowych na wybrzeżach, instalację pomp lub narzędzia podnoszące. Jeżeli celem przebudowy jest zapobieganie zniszczeniom w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych w przyszłości, kwota pożyczki może wynosić do 20% powyżej zweryfikowanej kwoty istniejących zniszczeń.

Termin ubiegania się o uzyskanie pożyczki SBA dla ofiar katastrof upływa 27 lutego 2013 r.

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku jest wypełnienie go w sieci za pośrednictwem elektronicznej aplikacji umożliwiającej ubieganie się o pożyczki SBA. Należy wejść na stronę https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Przedstawiciele Działu Obsługi Klienta SBA wydają i przyjmują wnioski na niskooprocentowane pożyczki dla ofiar katastrof i udzielają odpowiedzi na pytania zainteresowanych we wszystkich centrach pomocy FEMA dla ofiar katastrof oraz w placówkach pomocy SBA udzielających pomocy dla biznesów na terenie stanu Nowy Jork. Ofiary katastrofy mogą uzyskać aktualne informacje dotyczące etapu rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki dzwoniąc pod numer 800-659-2955 (TTY 800-877-8339 numer dla osób niesłyszących i niedosłyszących).

Aby znaleźć najbliższe centrum pomocy dla ofiar katastrof, można skorzystać z wyszukiwarki centrów udostępnionej pod adresem www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers, a osoby korzystające z tabletu lub smartfonu mogą ja znaleźć pod adresem m.fema.gov. Można również przesłać wiadomość tekstową o treści „DRC” oraz swój kod pocztowy na numer 43362 (4FEMA). Wnioskodawcy mogą również dzwonić pod numer 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer SBA Disaster Customer Service Center (Działu Obsługi Ofiar Katastrof SBA) 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Pomoc można również uzyskać wysyłając wiadomość email na adres DisasterCustomerService@sba.gov lub odwiedzając www.sba.gov.                                           

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat usuwania skutków katastrofy w stanie Nowy Jork należy odwiedzić następujące strony: www.fema.gov/sandy-polski , www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy oraz www.fema.gov/blog

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Pomoc dla ofiar katastrof dostępna jest bez względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego, lub status ekonomiczny. Przypadki dyskryminacji należy zgłaszać do FEMA dzwoniąc pod bezpłatny numer 800-621-FEMA (3362). Numer dla osób korzystających z TTY to 800-462-7585.

Przy ubieganiu się o tymczasową pomoc mieszkaniową FEMA oraz dotacje na wydatki związane z transportem publicznym, wydatki na leczenie i dentystę, oraz wydatki związane z pogrzebami i pochówkami składanie wniosku o pożyczkę SBA nie jest wymagane. Jednakże wnioskodawcy, którzy otrzymają wnioski o przyznanie pożyczek SBA, muszą je przedstawić do wglądu urzędnikom SBA, aby zakwalifikować się do pomocy obejmującej majątek osobisty, naprawy lub wymiany pojazdów, oraz wydatki związane z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania.

Last Updated: 
02/01/2013 - 10:06
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top