Main Content

ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC DLA BEZROBOTNYCH

Release date: 
01/28/2013
Release Number: 
4086 - NR 092

TRENTON, N.J. – Poszkodowani przez huragan Sandy mają już niewiele czasu, by starać się o wsparcie z tytułu utraty pracy w ramach programu DUA.                                                                                            

Termin rejestracji upływa w poniedziałek 4. lutego. Wnioski o pomoc w ramach programu DUA można składać, dzwoniąc na numer jednego z centrów obsługi w New Jersey:

Union City: 201-601-4100

Freehold: 732-761-2020

Cumberland: 856-507-2340

 

Rejestrować się można także za pośrednictwem strony njuifile.net.

Złożenie wniosku po terminie może uniemożliwić wypłatę świadczeń.

Program DUA oferuje pomoc tym, którzy nie kwalifikują się do objęcia stanowymi programami pomocy dla bezrobotnych, czyli osobom samozatrudnionym, rolnikom i robotnikom rolnym. Kwalifikacja do objęcia przez DUA jest możliwa między innymi na podstawie następujących kryteriów:

  • Pracownik uległ wypadkowi w czasie klęski żywiołowej i utracił zdolność do pracy.
  • Miejsce pracy uległo zniszczeniu.
  • Niedostępne są środki transportu do miejsca pracy.
  • Dojazd do miejsca pracy jest niemożliwy, ponieważ wymagałby przejazdu przez tereny dotknięte zniszczeniami.
  • Klęska żywiołowa uniemożliwiła podjęcia nowej pracy.
  • Spadła możliwość uzyskiwania dochodów, ponieważ większość źródeł dochodu pochodziła z terenów dotkniętych zniszczeniami.

 

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do serwisów społecznościowych służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy żadnych witryn, przedsiębiorstw ani aplikacji nienależących do organów administracji publicznej.

 

Last Updated: 
01/28/2013 - 12:30
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: