Federal Emergency Management Agency

MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA BUDOWĘ DOMU O WYŻSZYM STANDARDZIE

Main Content
Release date: 
01/28/2013
Release Number: 
4086 - NR 094

TRENTON, N.J. — W przypadku wielu właścicieli domów w New Jersey odbudowa po huraganie Sandy będzie oznaczać spełnianie wyższych standardów.

1}Lokalne społeczności wzdłuż wybrzeża Jersey analizują nowe instruktażowe mapy podstawowego poziomu zalewowego, opublikowane w grudniu przez Federalne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Mapy pokazują, jak należy podwyższyć budynki, aby zminimalizować szkody powodowane przez powodzie w przyszłości.

Budowanie wyżej oznacza większe koszty, ale można uzyskać dofinansowanie z funduszy federalnych, które pomoże pokryć dodatkowe koszty.

Właściciele polis ubezpieczenia powodziowego na terenach o wysokim zagrożeniu, określanych też jako obszary o szczególnym zagrożeniu powodziowym, mogą uzyskać do 30 000 USD na pomoc w pokryciu kosztów spełnienia wymagań zarządzenia gminy, dotyczącego terenów zalewowych. Narodowy Program Ubezpieczenia Powodziowego uwzględnia koszty dostosowywania budynków do przepisów przeciwpowodziowych w przypadku wszystkich nowych i odnawianych standardowych polis ubezpieczenia powodziowego.

Uzyskane pieniądze można przeznaczyć na podniesienie domu do wysokości (lub powyżej) poziomu zalewowego przyjętego przez lokalne władze lub na zabezpieczenia domu. Odszkodowanie w związku ze Zwiększonym Kosztem Dostosowania do Przepisów Przeciwpowodziowych może być także przeznaczone na rozbiórkę uszkodzonych przez powódź budynków.

Roszczenia związane ze Zwiększonym Kosztem Dostosowania do Przepisów Przeciwpowodziowych są zaspokajane tylko w przypadku domów uszkodzonych przez powódź na terenie wysokiego ryzyka, które nie są zgodne z lokalnymi zarządzaniami dotyczącymi terenów zalewowych. Wartość szkód powodziowych musi zostać uznana przez lokalne władze jako istotna. Wypłata z ubezpieczenia może być przeznaczona na pokrycie kosztów spełnienia wymogów wynikających z zarządzeń dotyczących zarządzania na terenach zalewowych w danej gminie.

Więcej informacji na temat odszkodowań ICC można uzyskać dzwoniąc do towarzystwa lub agenta ubezpieczeniowego lub dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu NFIP 800-427-4661 lub (telefon tekstowy) 800-427-5593. Informacje można znaleźć także na stronie http://www.fema.gov/national-flood-insurance-program.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Informacje na temat FEMA w Internecie można uzyskać na stronach  www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema oraz www.youtube.com/fema.  Prosimy także śledzić działania Administratora Craiga Fugate'a pod adresem www.twitter.com/craigatfema

Łącza do mediów społecznościowych zamieszczono jedynie do celów informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych nierządowych stron internetowych, spółek ani aplikacji.

Last Updated: 
01/28/2013 - 15:37
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top