Main Content

FEMA WYDŁUŻA TERMIN REJESTRACJI DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ HURAGAN SANDY W NEW JERSEY

Main Content
Release date: 
01/28/2013
Release Number: 
4086 - NR 093

TRENTON, N.J. — Osoby poszkodowane przez huragan Sandy w New Jersey mają teraz termin do  1. marca 2013, by zarejestrować się i złożyć wniosek o pomoc Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego.

Osoby poszkodowane z wszystkich hrabstw mogą rejestrować się przez Internet pod adresem www.DisasterAssistance.gov albo przez smartfon lub tablet na stronie m.fema.gov. Rejestracja jest także możliwa przez telefon pod numerem 800-621-3362, TTY 800-462-7585 lub 711/VRS. Bezpłatne numery telefoniczne działają w godzinach od 7:00 rano do 1:00 w nocy w nocy przez siedem dni w tygodniu.

Termin został wydłużony o jeden miesiąc na prośbę władz stanu Nowy Jork. Do środy 23. stycznia w New Jersey zatwierdzono wnioski o pomoc FEMA dla ponad 57500 osób fizycznych.

Rejestracja w FEMA jest punktem wyjścia do objęcia rozmaitymi formami pomocy w ramach programów administrowanych przez agencję FEMA oraz przez inne instytucje, jak amerykański Urząd ds. małej przedsiębiorczości (SBA), Amerykański Czerwony Krzyż i Armia Zbawienia.

Pomoc FEMA dla osób fizycznych i rodzin poszkodowanych w kataklizmie może przyjmować różne formy: finansowanie wynajmu lokalu, konieczne naprawy budynków, pomoc w odzyskaniu utraconego majątku ruchomego oraz inne poważne szkody nieobjęte tradycyjnym ubezpieczeniem. 

Także w SBA wyznaczono 1. marca jako termin, w którym właściciele i najemcy nieruchomości oraz przedsiębiorcy mają wypełnić i złożyć wniosek o niskooprocentowaną pożyczkę celową z SBA. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.sba.gov lub pod numerem telefonu 800-659-2955, TTY 800-877-8339.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do serwisów społecznościowych służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy żadnych witryn, przedsiębiorstw ani aplikacji nienależących do organów administracji publicznej.

W ramach programu pożyczek celowych SBA właściciele i najemcy domów oraz przedsiębiorstwa zyskują dostęp do długoterminowych i nisko oprocentowanych pożyczek. Dodatkowe informacje na stronie www.sba.gov. Wszystkie programy i świadczenia SBA są oferowane na zasadach równoprawnego dostępu i zakazu dyskryminacji.

Last Updated: 
01/28/2013 - 11:01
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top