Federal Emergency Management Agency

POZOSTAŁO DWA TYGODNIE NA ODESŁANIE DO SBA WNIOSKU O POŻYCZKĘ W ZWIĄZKU Z KATASTROFĄ I ZAREJESTROWANIE ZGŁOSZENIA

Main Content
Release date: 
01/22/2013
Release Number: 
4086 - NR 089

NOWY JORK – Osoby poszkodowane w wyniku huraganu Sandy w Nowym Jorku i New Jersey mają niecałe dwa tygodnie na zarejestrowanie zgłoszenia o pomoc i odesłanie wniosku o niskooprocentowaną pożyczkę przyznawaną przez amerykańską Administrację do spraw Małych Firm.

Najszybszym sposobem zgłoszenia wniosku o pożyczkę przyznawaną przez SBA w związku z katastrofą jest wypełnienie formularza online na stronie https://disasterloan.sba.gov/ela.

Sposoby rejestracji w Federalnym Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • Online na stronie www.DisasterAssistance.gov
  • Za pomocą smartfonu lub tabletu pod adresem m.fema.gov
  • Pod całodobowym numerem telefonu 800-621-3362 lub (telefon tekstowy) 800-462-7585
  • W przypadku usług 711-Relay lub transmisji wideo (VRS) można dzwonić pod numer 800-621-3362.
  • Osoby potrzebujące pomocy w innych językach niż angielski i hiszpański mogą skorzystać z infolinii pomocy językowej FEMA. Numer telefonu: 866-333-1796.

Osoby poszkodowane muszą się zarejestrować się lub odesłać wniosek o pożyczkę przed upływem właściwego dla danego stanu terminu.

Termin dla mieszkańców Nowego Jorku: poniedziałek, 28 stycznia, północ czasu EST. Do wyznaczonych do indywidualnej pomocy okręgów w NOWYM JORKU należą:  Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster i Westchester.

Termin dla mieszkanców New Jersey: środa, 30 stycznia, północ czasu EST. W NEW JERSEY WSZYSTKIE okręgi są wyznaczone do indywidualnej pomocy.

Amerykanska Administracja do spraw Małych Firm

SBA jest podstawowym źródłem funduszy federalnych na długotrwały programu odbudowy. W większości przypadków, fundusze FEMA nie zaspokoją wszystkich  związanych z naprawami potrzeb właścicieli. Pomoc udzielana przez FEMA stanowią przede wszystkim środki na pokrycie kosztów tymczasowego wynajmu mieszkania lub domu, tak więc dla osób poszkodowanych najlepszym sposobem uzyskania funduszy na naprawę domów i odkupienia mienia jest niskooprocentowana pożyczka SBA.

Do SBA można zgłaszać się przed dokonaniem rozliczenia ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym – nie ma więc na co czekać. Zgłoszenie wniosku o pomoc przed upływem terminu pozwoli uniknąć problemu niedostatecznych środków na odbudowę, jeśli okaże się, że wypłata z tytułu ubezpieczenia jest niedostateczna.

Składając wniosek o pożyczkę SBA, właściciele nieruchomości mogą otrzymać do 200 000 USD na naprawę lub odbudowę domu uszkodzonego przez nawałnicę. Właściciele domów i najemcy mogą kwalifikować się do uzyskania pożyczki do 40 000 USD na odkupienie mienia osobistego, na przykład ubrań, mebli, samochodów i urządzeń.

Nie ma obowiązku przyjęcia pożyczki mieszkaniowej SBA udzielanej w związku z katastrofą, a właściciele domów i najemcy, których wnioski o pożyczkę nie zostaną zatwierdzone, mogą kwalifikować się do innych grantów FEMA.

W przypadku firm i organizacji non-profit SBA może udzielić pożyczki do 2 milionów USD na naprawę nieruchomości uszkodzonej przez huragan  lub na kupno nowej.

Dodatkowych informacji o SBA można uzyskać dzwoniąc do działu obsługi klientów pod numer
800-659-2955 (nr telefonu tekstowego dla osób niesłyszących lub niedosłyszących TTY 800-877-8339), adres poczty elektronicznej disastercustomerservice@sba.gov, można też odwiedzić stronę sba.gov.

Federalne Centrum Zarządzania Kryzysowego, FEMA.

FEMA może pomóc pokryć związane z katastrofa koszty, których nie pokrywa ubezpieczenie. Osoby poszkodowane w wyznaczonych okręgach zachęca się do występowania o ewentualną pomoc w formie grantów na tymczasowe mieszkanie, podstawowe naprawy w domu, pokrycie strat rzeczy osobistych oraz na inne, związane z katastrofą potrzeby, których nie zaspokoi ubezpieczenie. Osoby, które poniosły straty w związku z huraganem Sandy powinny rejestrować się nawet, jeżeli są ubezpieczone.

Osoby poszkodowane mogą uzyskać więcej informacji o pomocy FEMA i SBA odwiedzając jeden z ośrodków do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych. Ośrodek w pobliżu można znaleźć na stronie www.fema.gov/disaster-recovery-centers.

Więcej informacji na temat likwidacji szkód spowodowanych przez huragan Sandy można uzyskać na stronach:

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i członków ochotniczej grupy pomocy przedmedycznej oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Pomoc w związku z klęską żywiołową  jest  dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, biegłość w języku angielskim i sytuację finansową osoby poszkodowanej. Jeśli jest Pan(i) dyskryminowany(a) lub wie Pan(i) o przypadkach dyskryminacji, prosimy zadzwonić pod darmowy numer FEMA 800-621-FEMA (3362). Osoby korzystające z telefonu tekstowego proszone są o dzwonienie pod numer 800-462-7585.

Tymczasowa pomoc mieszkaniowa FEMA i granty na pokrycie kosztów transportu publicznego, pomocy lekarskie i dentystycznej oraz uroczystości pogrzebowych i pochówku nie wymagają składania wniosków o pożyczkę SBA. Aby kwalifikować się do pomocy finansowej na pokrycie strat w mieniu osobistym, kosztów naprawy lub wymiany samochodu oraz kosztów przeprowadzki i magazynowania, wnioskodawcy otrzymujący dokumenty wniosku o pożyczkę SBA, muszą jednak przedstawić wniosek urzędnikowi tej instytucji.

 

Last Updated: 
01/22/2013 - 17:27
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top