Federal Emergency Management Agency

Kto kwalifikuje się do otrzymania pomocy FEMA dla ofiar klęski żywiołowej?

Main Content
Release date: 
01/22/2013
Release Number: 
NR-145

NOWY JORK – Aby zakwalifikować się do objęcia programem pomocy FEMA dla ofiar klęski żywiołowej, poszkodowani przez huragan Sandy muszą spełnić kilka warunków.

Po pierwsze, szkody, jakich doznała dana osoba lub gospodarstwo domowe, musiały wystąpić na obszarze objętym prezydencką deklaracją stanu klęski żywiołowej w Nowym Jorku. Obszar ten rozciąga się na 13 hrabstw.

 • Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster i Westchester.    

Poszkodowany musi zarejestrować się w FEMA. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Przez smartfon lub tablet, za pośrednictwem strony m.fema.gov lub pobranej aplikacji FEMA.
 • Telefonicznie, pod numerem 800-621-3362 lub (TTY) 800-462-7585.
 • Osoby korzystające z usługi 7-1-1 Relay lub VRS mogą użyć numeru 800-621-3362.
 • Bezpłatne numery telefoniczne działają w godzinach od 7:00 rano do 1:00 w nocy przez siedem dni w tygodniu do odwołania.
 • Tłumaczenia na język hiszpański dostępne są pod numerem 800-621-3362. Tłumaczenia na inne języki oferuje wielojęzyczna linia telefoniczna FEMA  pod numerem 866-333-1796.

Termin złożenia rejestracji w FEMA w Nowym Jorku upływa 28. stycznia.

Jeśli wnioskodawca ma ubezpieczenie, musi najpierw zgłosić szkodę ubezpieczycielowi.

Tymczasowe pokrycie potrzeb mieszkaniowych

 • Powstałe szkody na terenie nieruchomości nie są objęte ubezpieczeniem lub odszkodowanie nie pozwala pokryć ich w całości.
 • Sam wnioskodawca lub dowolna osoba w jego gospodarstwie domowym jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, osobą narodowości USA bez obywatelstwa lub kwalifikowanym cudzoziemcem.
 • Wnioskodawca musi mieć ważny numer ubezpieczenia społecznego.
 • Uszkodzona nieruchomość musi być domem, w którym poszkodowany zwykle mieszka i w którym mieszkał w czasie klęski.

Poszkodowany może nie kwalifikować się do uzyskania pomocy mieszkaniowej, jeśli:

 • Uszkodzona nieruchomość to dodatkowy dom lub domek letniskowy.
 • Zwiększone wydatki wynikały z tego, że dom opuszczono profilaktycznie, a w istocie wnioskodawca mógł do niego powrócić od razu po ustaniu trudnych warunków.
 • Wnioskodawca odmówił przyjęcia pomocy od ubezpieczyciela.
 • Jedyne szkody to straty w wyniku przerwy w działalności gospodarczej.
 • Uszkodzona nieruchomość znajduje się w terenie klasyfikowanym jako zalewowy, a miejscowa społeczność lub gmina nie uczestniczy w narodowym programie ubezpieczenia od skutków powodzi (NFIP).
  •  W takich przypadkach uszkodzenia domu w wyniku powodzi nie będą rekompensowane, natomiast wnioskodawca może kwalifikować się do zapomogi na wynajem lokalu zastępczego lub do innych form pomocy, nieobjętych ubezpieczeniem od skutków powodzi.

Więcej informacji na temat pomocy dla ofiar huraganu Sandy w Nowym Jorku zawiera strona:  www.fema.gov/sandy-polski ,  www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy i www.fema.gov/blog.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili nasze możliwości przygotowywania i ochrony obywateli przed zagrożeniami, jak również reagowania i łagodzenia skutków zagrożeń oraz wyrównywania strat.

Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych jest zapewniana bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, biegłość w korzystaniu z języka angielskiego i status ekonomiczny. Wszelkie przypadki dyskryminacji, doznanej osobiście lub przez inne osoby, należy zgłaszać na bezpłatną linię telefoniczną FEMA pod numerem 800-621-FEMA (3362). Numer dla terminali TTY 800-462-7585.

Last Updated: 
01/23/2013 - 16:57
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top