Federal Emergency Management Agency

ABY OTRZYMAĆ SZYBKĄ ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O POŻYCZKĘ W ZWIĄZKU Z KATASTROFĄ, SKŁADAJ GO ONLINE

Main Content
Release date: 
01/15/2013
Release Number: 
4086 - NR 086

TRENTON, N.J. — Pożyczkę udzielaną w związku z katastrofą przez Administrację do spraw Małych Firm można otrzymać najszybciej składając  wniosek w Internecie.

Składanie wniosku online jest dla właścicieli nieruchomości, wynajemców i poszkodowanych właścicieli firm najwygodniejszym sposobem ubiegania się o pożyczkę z SBA. Elektroniczny wniosek o pożyczkę jest wygodniejszym rozwiązaniem niż wizyta w ośrodku do spraw usuwania skutków klęski żywiołowej lub wysyłanie wniosku o pożyczkę tradycyjną pocztą.

Niezależnie od sposoby składania wniosku, termin jest taki sam:  30 stycznia 2013

Przy wypełnianiu wniosku online nie ma miejsca na wątpliwości. Program sprawdza, czy nie ma błędów i sygnalizuje konieczność dostarczenia dodatkowych danych, gdy są one potrzebne. W celu złożenia wniosku online, należy odwiedzić stronę https://disasterloan.sba.gov/ela.

Długoterminowe, niskooprocentowane pożyczki są przeznaczone na pokrycie kosztów napraw i zamiany domów, strat w majątku osobistym oraz strat w firmach. Około 85 procent wszystkich pożyczek udzielanych przez SBA w związku z katastrofą trafia do właścicieli domów i najemców.

Odsetki wynoszą zaledwie 1,688 procenta w przypadku właścicieli domów i najemców oraz 4 procent w przypadku firm, przy czym okres spłaty sięga maksymalnie 30 lat. 

Pożyczki udzielane przez SBA w związku z katastrofą stanowią podstawową formę pomocy dla właścicieli domów, najemców i firm każdej wielkości. 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z działem obsługi osób poszkodowanych SBA pod numerem      800-659-2955 lub numerem telefonu tekstowego TTY 800-877-8339, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres disastercustomerservice@sba.gov lub odwiedzając stronę sba.gov. Z przedstawicielami działów obsługi osób poszkodowanych można spotkać się we wszystkich ośrodkach do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie całego stanu.  Ośrodki można znaleźć ma stronie www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Informacje na temat FEMA w Internecie można uzyskać na stronach  www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema oraz www.youtube.com/fema.  Prosimy także śledzić działania Administratora Craiga Fugate'a pod adresem www.twitter.com/craigatfema.

Łącza do mediów społecznościowych zamieszczono jedynie do celów informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych nierządowych stron internetowych, spółek ani aplikacji.

W Programie Pomocy SBA w związku z Katastrofą Żywiołową udzielane są niskooprocentowane pożyczki dla właścicieli domów, najemców i firm każdej wielkości. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sba.gov. Cały program i usługi SBA są dostępne na zasadzie równości.

 

Last Updated: 
01/15/2013 - 15:55
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top