Federal Emergency Management Agency

Ośrodki do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych w NY zawieszają działalność na czas święta MLK 21 stycznia

Main Content
Release date: 
01/14/2013
Release Number: 
NR-137

NOWY JORK – Ośrodki do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych w Nowym Jorku zawieszają w poniedziałek, 21 stycznia 2013 działalność w związku ze świętem Martina Luthera Kinga Jr.. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku huraganu Sandy ośrodki wznowią w czwartek, 22 stycznia 2013.

Najbliższy Ośrodek do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych można znaleźć w następujący sposób: można wysłać SMS ze skrótem DRC i kodem pocztowym na numer 43362 (4FEMA), zwrotna wiadomość SMS będzie zawierać adres ośrodka, Można także użyć lokalizatora ośrodków do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych na stronie www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Wielojęzyczną pomoc dla osób posługujących się innymi niż angielski i hiszpański językami można uzyskać dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu pomocy językowej FEMA 866-333-1796. Linie telefoniczne działają do odwołania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pomoc jest udzielana w większości języków, aby ułatwić rozumienie informacji, dokonywanie rejestracji i znajdowanie odpowiedzi na pytania w związku z pomocą dla ofiar katastrofy.

Osoby fizyczne mogą odszukać ośrodek pomocy – i  zarejestrować wniosek o pomoc FEMA – na stronie www.DisasterAssistance.gov, za pomocą smartfonu lub tabletu pod adresem m.fema.gov, albo pobierając wniosek FEMA. Osoby z upośledzeniem słuchu lub mowy powinny dzwonić pod numer 800-621-3362 lub (TTY) 800-462-7585. Osoby poszkodowane korzystające z usług 711-Relay lub transmisji wideo (VRS) powinny dzwonić pod numer 800-621-3362.

Poszkodowani przez huragan „Sandy” w Nowym Jorku mogą składać  wnioski o pomoc rządu federalnego do 28 stycznia 2013. Mogą one dotyczyć  pomocy pieniężnej na opłacenie czynszu, niezbędne naprawy domowe, pokrycie strat majątku osobistego i zaspokojenie innych, ważnych potrzeb związanych z klęską żywiołową, których nie obejmuje ubezpieczenie.

Więcej informacji na temat huraganu Sandy w Nowym Jorku można znaleźć na stronie www.fema.gov/sandy-polski.

Last Updated: 
01/16/2013 - 18:46
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top