Federal Emergency Management Agency

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat pomocy dla ofiar klęski żywiołowej

Main Content
Release date: 
01/14/2013
Release Number: 
NR-138

NOWY JORK – Zbliża się 28. stycznia 2013, termin rejestracji wniosków o pomoc FEMA w Nowym Jorku, dlatego tak ważne jest, by potrzebujący mieli wszelkie niezbędne informacje na temat dostępnych form pomocy.

Federalny koordynator ds. huraganu Sandy w Nowym Jorku, Michael Byrne, udzielał w tym tygodniu informacji w ramach godzinnej sesji czatu na żywo w serwisie Twitter, odpowiadając na pytania dotyczące pomocy dla ofiar klęski żywiołowej, prezentując program grantów zapobiegawczych FEMA (Hazard Mitigation Program), pomoc dla osób bezrobotnych oraz dostępne zapomogi na cele remontowe. W ciągu najbliższych tygodni sesje czatu będą ponawiane. Powiadomienia o nadchodzących sesjach są dostępne w serwisie Twitter w profilu @FEMASandy.

Poniżej przedstawiamy wybór najczęściej zadawanych pytań na temat pomocy dla ofiar huraganu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.fema.gov/SandyNY.

PROGRAM POMOCY INDYWIDUALNEJ

Złożyłem dokumenty z wnioskiem o pomoc, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, ile czasu powinno trwać rozpatrywanie wniosku?

Po złożeniu wniosku o pomoc w związku z uszkodzeniem domu, zatrudniony przez FEMA inspektor powinien skontaktować się z wnioskodawcą w terminie 10 dni od rejestracji w celu umówienia się na spotkanie. Jeśli wniosek dotyczy innych form pomocy i jeśli wniosek o pożyczkę z SBA już został wypełniony i wysłany, pismo z decyzją powinno nadejść w terminie 10 dni od złożenia wniosku. Jeśli minęło już 10 dni, a odpowiedź od nas nie nadeszła, prosimy o telefon na bezpłatną linię FEMA pod numerem 866-333-1796 (TTY 800-462-7585.)

Jeśli wnioskodawca został poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów, dokumenty zostały dostarczone, a odpowiedzi nie było, należy także skorzystać z linii telefonicznej.

Czy da się wydłużyć okres dofinansowania przez FEMA wynajmu lokalu zastępczego?

Aby uzyskać dodatkową pomoc w pokryciu kosztów wynajmu lokalu zastępczego, należy wypełnić formularz wniosku o przedłużenie świadczeń (Continuing Need) i wysłać go, wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami, na adres podany w formularzu. W razie braku formularza należy zwrócić się na bezpłatną linię telefoniczną FEMA.

NARODOWY PROGRAM UBEZPIECZENIA OD SKUTKÓW POWODZI

Co należy zrobić, jeśli nadal czekam na wypłatę odszkodowania powodziowego?

Należy zwrócić się do likwidatora szkód, aby sprawdzić, czy istnieją podstawy do kwalifikacji do przyspieszonej wypłaty odszkodowania w celu pokrycia kosztów napraw podstawowych elementów funkcjonalnych nieruchomości. W celu

uzyskania informacji na temat złożonego wniosku lub oczekiwanej wypłaty można zadzwonić do telefonicznego centrum obsługi NFIP pod numerem 800-427-4661.

Dlaczego wymaga się konstruowania budynków powyżej minimalnego poziomu wzniesienia?

Każda społeczność lokalna ustala dla siebie miejscowe wymogi budowlane. W celu omówienia lokalnie obowiązujących norm wzniesienia budynków należy porozumieć się z urzędem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpowodziową na danym terenie. Normy wzniesienia budynków mają zabezpieczyć nieruchomość przed szkodami w wyniku ewentualnej powodzi. Na ogół, jeśli budynek znajduje się w strefie o dużym zagrożeniu, im wyżej zostanie wzniesiony ponad poziom zalewowy, tym niższe będą składki ubezpieczeniowe i tym mniejsze będą potencjalne zniszczenia.

Aby zapoznać się szczegółowo z normami budowlanymi i wymogami dla danej  nieruchomości, należy skontaktować się z lokalnym urzędem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpowodziową. Odpowiednie dane kontaktowe można zazwyczaj znaleźć na stronie urzędu miejskiego.

ZAPOBIEGANIE: JAK ODBUDOWAĆ SIĘ LEPIEJ I MOCNIEJ

Czy są jakieś fundusze, z których można dofinansować podniesienie lub dodatkowe zabezpieczenie mojej nieruchomości?

Istnieje możliwość przyznania środków na zabezpieczenie nieruchomości.

  • Jeśli w danym przypadku złożono wniosek o nisko oprocentowaną pożyczkę z Urzędu ds. małej przedsiębiorczości (SBA) i wniosek został zaaprobowany, wnioskodawca może kwalifikować się także do innych form pomocy na pokrycie kosztów ulepszeń mających chronić nieruchomość przed zniszczeniami na przyszłość – na przykład podniesienia domu. Kontakt z SBA jest możliwy za pośrednictwem numeru 800-659-2955 (TTY 800-877-8339) lub przez e-mail disastercustomerservice@sba.gov.
  • Jeśli ubezpieczenie przeciwpowodziowe było wykupione jeszcze przed kataklizmem, a dom został poważnie uszkodzony, istnieją podstawy do przyznania zapomogi w wysokości do 30 000 dolarów na pokrycie kosztów dostosowania do norm i podniesienie nieruchomości już po zgłoszeniu roszczenia ubezpieczycielowi. To, czy istnieją
  • podstawy kwalifikacji do otrzymania zapomogi, można ustalić w porozumieniu z agentem ubezpieczeniowym.
  • FEMA udostępnia fundusze na zapobieganie zagrożeniom także dla władz stanu z przeznaczeniem na podnoszenie poziomu nieruchomości, zakup terenów i zabezpieczenia przeciwpowodziowe. O szczegółowym przeznaczeniu środków pochodzących z grantu decydują władze stanu. Więcej informacji na temat grantów można znaleźć na stronie www.fema.gov/hazard-mitigation-assistance lub w lokalnym urzędzie odpowiedzialnym za ochronę przeciwpowodziową.

Więcej informacji o pomocy dla ofiar huraganu Sandy w Nowym Jorku w języku polski zawiera strona www.fema.gov/sandy-polski

Last Updated: 
01/16/2013 - 14:57
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top