Federal Emergency Management Agency

GDY UBEZPIECZENIE JEST ZBYT NISKIE, ZWRÓĆ SIĘ DO FEMA

Main Content
Release date: 
01/14/2013
Release Number: 
4086 - NR 081

TRENTON, N.J. — Jeśli Twój dom nie nadaje się do zamieszkania i jeśli posiadasz ubezpieczenie, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego może w pewnych okolicznościach zapewnić tymczasowe schronienie lub środki na wynajem. 

FEMA może zapewnić pomoc, jeśli spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • Wyczerpano limit świadczeń ALE (Additional Living Expenses) zapewnianych przez ubezpieczyciela na wynajem lokalu tymczasowego, a dom nadal nie nadaje się do zamieszkania.
  • Posiadana polisa nie obejmuje ochrony ALE (na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania).
  • Nadal nie otrzymano świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu szkód po huraganie Sandy.

Można się rejestrować przez Internet na stronie www.DisasterAssistance.gov lub m.fema.gov, bezpośrednio w dowolnym centrum kryzysowym lub za pośrednictwem telefonicznej linii informacyjnej FEMA pod numerem 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) lub 711/VRS.

Osoby już zarejestrowane w FEMA, u których stwierdzono, że ich ubezpieczenie pokrywa doznane szkody, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów wynajmu, aby przetrwać zwłokę w wypłacie odszkodowania. Należy w tym celu złożyć pisemny wniosek w FEMA, potwierdzający, że wypłata została opóźniona o przynajmniej 30 dni.

Kontakt przez e-mail:   FEMA IHP

                                    National Processing Service Center

                                    P.O. Box 10055

                                   Hyattsville, MD 20782-8055

Faks:      800-827-8112

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do witryn społecznościowych służą tylko do celów informacyjnych. FEMA nie udziela poparcia żadnym witrynom, przedsiębiorstwom i aplikacjom pozarządowym.

Last Updated: 
01/14/2013 - 16:24
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top