Federal Emergency Management Agency

Dodatkowe fundusze dla poszkodowanych którzy nadal potrzebują pomocy

Main Content
Release date: 
12/26/2012
Release Number: 
NR-115

NOWY JORK —Mieszkańcy Nowego Jorku poszkodowani przez huragan Sandy, których istotne potrzeby nie zostały zaspokojone przez dotychczasowe formy pomocy federalnej i stanowej, uzyskają teraz dostęp do programu indywidualnej pomocy, który pozwoli znaleźć dodatkowe źródła wsparcia.

Władze stanu Nowy Jork i Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego ogłosiły, że na program indywidualnej pomocy (Disaster Case Management) wyasygnowano środki o łącznej wartości 9,6 mln dolarów z funduszy federalnych. Program w całości finansowany przez FEMA będzie zarządzany przez organy stanowe we współpracy z organizacjami na szczeblu lokalnym.

Za pośrednictwem tego programu osoby poszkodowane zyskają pojedynczy punkt kontaktowy otwierający drogę do szerokiego wachlarza usług, pomagających wskazać źródła zaspokojenia żywotnych potrzeb.

— Aby pomóc nowojorczykom, którzy ucierpieli w tym kataklizmie, musimy zjednoczyć się całą społecznością wokół tego celu — powiedział federalny koordynator Michael F. Byrne — Pomoc polegająca na indywidualnej analizie każdego przypadku to niezbędna inicjatywa na drodze do pełnej samodzielności poszkodowanych. Grant zogniskuje wysiłki władz stanowych i federalnych we współpracy ze społecznościami lokalnymi, organizacjami

społecznymi i religijnymi we wspólnym dążeniu: ludziom, którzy wciąż mają pilne potrzeby, wskazać dostępne lokalnie źródła ich zaspokojenia.

Konsultanci programu będą pomagać poszkodowanym w opracowaniu celowego planu odzyskania samodzielności, w znalezieniu lokalnych źródeł pomocy, które mogą zaspokoić ich wciąż istniejące potrzeby, a także będą czuwać nad postępami w realizacji wytkniętych celów. Program jest dostępny dla wszystkich poszkodowanych mających nadal niezaspokojone żywotne braki i potrzeby.

Na wniosek władz stanu program będzie działać w hrabstwach Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster i Westchester; horyzont czasowy programu zaplanowano na 24 miesiące.

Władze stanu Nowy Jork wspólnie z agencją FEMA rozważają wprowadzenie podobnych środków w pięciu gminach New York City.

Osoby poszkodowane mające nadal niezaspokojone żywotne potrzeby mogą dzwonić pod numer 2-1-1, aby uzyskać informacje o usługach dostępnych w najbliższej okolicy i adresach placówek pomocy indywidualnej.  Dodatkowe informacje na temat pomocy dla ofiar klęski żywiołowej na terenie Nowego Jorku zawierają strony www.fema.gov/SandyNY, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy i www.fema.gov/blog

Aby uzyskać pomoc w innym języku niż angielski i hiszpański, należy skontaktować się z bezpłatną wielojęzyczną linią telefoniczną FEMA pod numerem 866-333-1796. Linie telefoniczne działają przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu do odwołania. Pomoc jest zapewniana w większości języków i może obejmować tłumaczenia ustne, pomoc w rejestracji i wszelkie informacje na temat dostępnych form pomocy. Więcej informacji o skutkach huraganu Sandy w Nowym Jorku zawiera strona www.fema.gov/sandy-polski  

Last Updated: 
12/27/2012 - 12:26
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top