Federal Emergency Management Agency

Partnerzy FEMA pomagający finansować naprawy domów w Nowym Jorku

Main Content
Release date: 
12/22/2012
Release Number: 
NR-114

NOWY JORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego to tylko jeden z członków w wielkim zespole ratunkowym. W akcję pomocy nowojorczykom przy naprawie i odbudowie zniszczonych domów angażuje się wiele instytucji lokalnych, stanowych i federalnych.

FEMA zatwierdziła fundusz 700 mln dolarów na pomoc mieszkaniową dla osób fizycznych i rodzin. Pomoc może obejmować finansowanie wynajmu lokalu, konieczne naprawy budynków, pomoc w odzyskaniu utraconego majątku ruchomego oraz inne istotne potrzeby nieobjęte tradycyjnym ubezpieczeniem.

Aby się zakwalifikować, osoby poszkodowane w wyniku huraganu Sandy w Nowym Jorku muszą zarejestrować się przed 28. stycznia 2013.

Aby uzyskać pomoc w innym języku niż angielski i hiszpański, należy skontaktować się z bezpłatną wielojęzyczną linią telefoniczną FEMA pod numerem 866-333-1796. Linie telefoniczne działają przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu do odwołania. Pomoc jest zapewniana w większości języków i może obejmować tłumaczenia ustne, pomoc w rejestracji i wszelkie informacje na temat dostępnych form pomocy.

Osoby fizyczne mogą składać wnioski przez Internet pod adresem www.DisasterAssistance.gov albo przez smartfon lub tablet na stronie m.fema.gov.

Można też skorzystać z telefonu pod numerem 800-621-3362 lub (TTY) 800-462-7585. Wnioskodawcy korzystający z usługi 711-Relay lub VRS mogą korzystać z numeru 800-621-3362.

przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu do odwołania.

­______________________________________________________________________________

Federal Home Loan Bank of New York udostępnił 340 gminom fundusz pomocowy w wysokości 1 mld dolarów z przeznaczeniem na odbudowę stanów Nowy Jork i New Jersey. Fundusz ma zapewniać środki dostępne od ręki na finansowanie nagłych potrzeb. Środki mogą być wykorzystane na dowolne cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych z dochodem nie wyższym niż 115 procent średniego dochodu w regionie.

Fundusze mogą być wykorzystane na publiczne i prywatne projekty infrastrukturalne, jak drogi, media i kanalizacja. Dodatkowe informacje na stronie: www.fhlbny.com/.

______________________________________________________________________________

Community Development Corporation of Long Island uruchomiła fundusz pożyczkowy z przeznaczeniem na awaryjne naprawy mieszkań i domów. Pożyczki w wysokości 5000 dolarów są dostępne dla właścicieli nieruchomości z dochodami poniżej 120 procent średniej w regionie, w przybliżeniu 129 000 dolarów na czteroosobową rodzinę. Dodatkowe informacje na stronie: www.cdcli.org/.

______________________________________________________________________________

Fundusz Disaster Homeownership Repair and Rebuilding Fund gubernatora Cuomo.

Te środki to grant nie wymagający zwrotu.

Grant może wynieść do 10 000 dolarów jako kwota dodatkowa dla osób, które już zakwalifikowały się do otrzymania pomocy mieszkaniowej z FEMA w maksymalnej wysokości 31 900 dolarów, przy czym pomoc z FEMA nie pokryła całości kosztów niezbędnych napraw.

Środki te nie mogą powielać pomocy otrzymanej od innych instytucji publicznych lub ubezpieczycieli.

Osoby zakwalifikowane do tego programu FEMA poleci instytucjom stanowym, które skontaktują się z nimi bezpośrednio.

Więcej informacji na temat tego programu zawiera strona: http://scoem.suffolkcountyny.gov/OEM/DisasterHomeownershipRepairandRebuildingFund.aspx.

Dodatkowe informacje na temat form pomocy oferowanych przez stan Nowy Jork można uzyskać pod numerem: (855) 697-7263.

_______________________________________________________________________

U.S. Department of Housing and Urban Development

Aby zapewnić szersze możliwości wyboru rodzinom pozbawionym dachu nad głową przez huragan Sandy, HUD pozwala lokalnym urzędom gospodarki komunalnej podnieść akceptowane stawki czynszów do 120 procent publikowanej uczciwej stawki rynkowej („Fair Market Rent”, FMR), dzięki czemu rodziny o niskich dochodach zyskują więcej możliwości znalezienia zakwaterowania. Rodzinom poszkodowanym przez huragan Sandy HUD zapewnia 90-dniowe zawieszenie egzekucji hipoteki oraz umowne odroczenia egzekucji hipotek ubezpieczanych przez FHA. Dodatkowe informacje na temat HUD zawiera strona hportal.hud.gov/hudportal/HUD..

Home Affordable Modification Program

Właściciele domów walczący o to, by zachować swe nieruchomości obciążone hipoteką, mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu Home Affordable Modification Program (HAMP), by obniżyć comiesięczną ratę kredytu hipotecznego.

Właściciele nieruchomości powinni jak najszybciej porozumieć się z firmą zajmującą się obsługą ich kredytu hipotecznego, aby rozpocząć procedurę oceny kwalifikacji do programu HAMP.

Aby pomóc w łagodzeniu skutków niedoboru mieszkań, poluźniono kryteria kwalifikacji. Obecnie program obejmuje między innymi poniższe przypadki:

  • Właściciele nieruchomości starający się o zmianę planu spłat w przypadku domu, który nie jest ich głównym miejscem zamieszkania, ale jest obecnie wynajmowany lub przeznaczony pod wynajem.
  • Właściciele nieruchomości, którzy poprzednio nie zakwalifikowali się do finansowania z HAMP, ponieważ stosunek zadłużenia do dochodów wynosił w ich przypadku 31 procent lub mniej.
  • Właściciele nieruchomości, którzy poprzednio rozpoczęli okres próbny z HAMP, lecz zaniechali próbnych spłat.
  • Właściciele nieruchomości, którzy już poprzednio uzyskali zgodę na stałą modyfikację planu spłat poprzez HAMP, ale nie spłacali kredytu regularnie i stracili dobrą ocenę. 

Dodatkowe informacje na stronie: http://www.makinghomeaffordable.gov/programs/lower-payments/Pages/hamp.aspx

_____________________________________________________________________________

U.S. Small Business Administration (SBA) oferuje nisko oprocentowane pożyczki celowe w wysokości do 200 000 dolarów, dostępne dla zakwalifikowanych właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na naprawę lub odbudowę. Dodatkowo najemcy i właściciele nieruchomości mogą uzyskać do 40 000 dolarów na naprawę lub odtworzenie utraconego majątku ruchomego. Dodatkowe informacje na stronie www.sba.gov/disaster.

Dodatkowe informacje na temat pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych na terenie Nowego Jorku zawierają strony www.fema.gov/SandyNY, twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy i www.fema.gov/blog.

U.S. Small Business Administration (SBA) oferuje nisko oprocentowane pożyczki celowe w wysokości do 200 000 dolarów, dostępne dla zakwalifikowanych właścicieli nieruchomości z przeznaczeniem na naprawę lub odbudowę. Dodatkowo najemcy i właściciele nieruchomości mogą uzyskać do 40 000 dolarów na naprawę lub odtworzenie utraconego majątku ruchomego. Dodatkowe informacje na stronie www.sba.gov/disaster.

Last Updated: 
12/23/2012 - 16:53
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top