Federal Emergency Management Agency

FEMA POMAGA NEW JERSEY ZAPEWIĆ MIESZKANIA DLA POTRZEBUJĄCYCH PO HURAGANIE SANDY

Main Content
Release date: 
12/22/2012
Release Number: 
4086 - 066

TRENTON, N.J. — Federal Emergency Management Agency (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego) i współpracujące z nią agencje pomagają bezdomnym po huraganie Sandy mieszkańcom New Jersey znaleźć tymczasowe mieszkania. Powrót ofiar huraganu Sandy do własnych domów lub udzielenie im pomocy w znalezieniu bezpiecznego mieszkania zastępczego, jeśli nie ma możliwości powrotu do własnego domu, jest teraz najważniejszą rzeczą.

Ponad 16.000 rodzin uzyskało dotacje FEMA na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnych napraw domów.

W stosunku do osób, które nie mogą do swoich domów powrócić celem jest znalezienie im mieszkań w najbliższym sąsiedztwie ich domów. Stanowi to lepsze rozwiązanie dla ofiar katastrofy i pomaga poszczególnym społecznościom usunąć zniszczenia.

Pomoc na wynajem mieszkań

Ponad 41.000 rodzin uzyskało pomoc na wynajęcie tymczasowych miejsc pobytu od FEMA, takich jak mieszkania, domy, lub pomoc w zaaranżowaniu innych tymczasowych rozwiązań mieszkaniowych. Pomoc przyznawana jest na okres poszukiwania przez ofiary katastrofy stałych miejsc zamieszkania.

Powrót do stałego miejsca zamieszkania stanowi ważny krok w wysiłkach podejmowanych w kierunku  usunięcia skutków katastrofy.  Pomoc od FEMA na opłacenie tymczasowego miejsca zamieszkania ofiary katastrofy mogą otrzymywać przez okres do 18 miesięcy od daty jej przyznania. W związku z tym bardzo ważnym jest, aby ofiary katastrof zaplanowały sposób zabezpieczenia stałego miejsca zamieszkania.

FEMA posiada stronę omawiająca kwestie mieszkaniowe dostępną pod adresem www.fema.gov/housingportal, która może pomóc rodzinom znaleźć mieszkania do wynajęcia.                

Oprócz normalnie dostępnych mieszkań i domów, na stronie tej można również znaleźć mieszkania zapewniane przez organizacje federalne.

Aby zakwalifikować się do uzyskania pomocy mieszkaniowej, ofiary katastrofy musza zarejestrować się w FEMA. Istnieje wiele możliwości zarejestrowania się.

Osoby prywatne mogą się zarejestrować w sieci pod adresem www.disasterassistance.gov, a osoby korzystające z tabletu lub smartfonu mogą to zrobić pod adresem m.fema.gov.  Wnioskodawcy mogą również dzwonić pod numer 800-621-3362 lub (TTY) 800-462-7585. Wnioskodawcy korzystający z usług 711-Relay lub przekazu wideo języka migowego Video Relay Services (VRS) mogą dzwonić pod numer 800-621-3362. Bezpłatne numery telefonów obsługiwane są 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu do odwołania.

Termin rejestracji w FEMA upływa 30 stycznia 2013 r.

Pomoc w zapewnieniu miejsc poza schroniskami

Na prośbę stanu, FEMA uruchomiła program Transitional Sheltering Assistance (Zapewnienia Tymczasowych Miejsc Pobytowych), który pozwala uprawnionym ofiarom katastrofy, nie będącym w stanie wrócić do swoich zniszczonych w wyniku klęski domów, przenieść się ze schronisk do hoteli lub moteli. FEMA opłaca zamieszkania w ramach programu TSA bezpośrednio właścicielom hoteli.

Ponad połowa z ponad 5.000 rodzin w stanie New Jersey, które tymczasowo przeniosły się do hotelu lub motelu, przeprowadziła się do odpowiedniejszych mieszkań. Przeciętny pobyt w hotelu/motelu wynosi 15 dni.

Program działa w odstępach dwutygodniowych. Podczas każdego dwutygodniowego okresu FEMA sprawdza uprawnienia wnioskodawców i podkreśla znaczenie jak najszybszego znalezienia odpowiedniego tymczasowego rozwiązania mieszkaniowego.

Program TSA dla osób w dalszym ciągu spełniających kryteria kwalifikowalności został przedłużony do dnia 11 stycznia 2013 r. Wydłużenie terminu programu pozwoli uprawnionym wnioskodawcom spędzić okres świąteczny w hotelach. FEMA będzie kontaktowała się z wnioskodawcami kwalifikującymi się do wydłużenia terminu i informowała o konieczności opuszczenia tymczasowych miejsc pobytowych w hotelach i motelach do dnia 11 stycznia 2013 r.

Osoby uprawnione do korzystania z programu TSA mogą uzyskać pomoc w znalezieniu hotelu kontaktując się z FEMA telefonicznie: 1-800-621-FEMA (3362) lub TTY 800-462-7585. Bezpłatne numery obsługiwane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu aż do odwołania. Wnioskodawcy korzystający z usług 711-Relay lub przekazu wideo języka migowego Video Relay Services (VRS) mogą dzwonić pod numer 800-621-3362. Bezpłatne numery telefonów obsługiwane są 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu do odwołania.

Pomoc w znalezieniu hoteli uczestniczących w programie TSA można uzyskać również w sieci pod adresem: www.femaevachotels.com.

U.S. Department of Housing and Urban Development (Departament ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Miast)

U.S. Department of Housing and Urban Development (Departament ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Miast) pomaga w wysiłkach zmierzających do zapewnienia mieszkań.

Departament ten zwiększył wysokość Fair Market Rent (godziwego czynszu) do 120 procent, co daje rodzinom korzystającym z kuponów mieszkaniowych wydawanych na podstawie przepisów tzw. Section 8 więcej możliwości. Reguły dotyczące możliwości udostępnienia wolnych mieszkań dla ofiar huraganu Sandy przez właścicieli mieszkań dla osób w podeszłym wieku dla lokatorów w wieku poniżej 55 lat bez pozbawiania poszczególnych społeczności uprawnień do uzyskiwania dotacji w ramach Fair Housing Act.

HUD daje również władzom stanowym i samorządowym elastyczność w przeznaczaniu milinów dolarów przyznanych w ramach dotacji Community Development Block Grand oraz HOME Investment Partnership na usługi mieszkaniowe dla ofiar katastrof.

HUD nakazało bankom wstrzymanie przejmowania nieruchomości finansowanych w ramach kredytów hipotecznych Federal Housing Administration (Administracji Gospodarki Mieszkaniowej) na obszarach dotkniętych katastrofą przez 90 dni od dnia uznania przez prezydenta danego obszaru terenem klęski żywiołowej.

FEMA zapewnia tymczasowe mieszkania

Tymczasowy lokal mieszkalny – zamieszkanie w domu wykonanym z gotowych elementów, który można ustawić w istniejącym parku domów mobilnych, czy też w przebudowanym mieszkaniu w Fort Monmouth – to możliwości osób, dla których wynajęcie mieszkania nie jest na dzień dzisiejszy możliwe lub uzasadnione. Decyzje dotyczące przyznawania mieszkań federalnych dla ofiar katastrof podejmowane są w oparciu o okoliczności poszczególnych wnioskodawców.

Uprawnionym wnioskodawcom przekazanych zostanie wkrótce czterdzieści pięć mieszkań w Fort Monmouth. Domy z gotowych elementów będą instalowane w miarę istnienia potrzeb i po zidentyfikowaniu odpowiednich miejsc ich lokalizacji w poszczególnych komercyjnych dzielnicach domów mobilnych.

W świetle prawa, pomoc od FEMA na opłacenie tymczasowego miejsca zamieszkania ofiary katastrofy mogą otrzymywać przez okres do 18 miesięcy od daty jej przyznania.

Zadzwoń, jeśli Twoje potrzeby mieszkaniowe ulegną zmianie

Bardzo ważnym jest, aby FEMA posiadała aktualne informacje kontaktowe. W przypadku, gdy pracownicy udzielający pomocy w sprawach mieszkaniowych nie sa w stanie się z Tobą skontaktować, nie będą mogli przedyskutować z Tobą istniejących możliwości znalezienia mieszkania. 

Wnioskodawcy korzystający z usług 711-Relay lub przekazu wideo języka migowego Video Relay Services (VRS) mogą dzwonić pod numer 800-621-3362. Bezpłatne numery telefonów obsługiwane są 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu do odwołania.

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź działania FEMA w sieci pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema.  Możesz również śledzić działania podejmowane przez Administratora, Craig’a Fugate pod adresem www.twitter.com/craigatfema

Medialne linki społeczne zapewniane są wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych lub aplikacji.

 

Last Updated: 
12/22/2012 - 14:50
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top