Main Content

FEMA WYDŁUŻA TERMIN REJESTRACJI DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ HURAGAN

Release date: 
12/20/2012
Release Number: 
4086 -064

TRENTON, N.J. — Osoby poszkodowane przez huragan Sandy w New Jersey mają teraz termin do 30. stycznia 2013, by zarejestrować się i złożyć wniosek o pomoc Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego.

Osoby poszkodowane z wszystkich hrabstw mogą rejestrować się przez Internet pod adresem www.disasterassistance.gov lub przez smartfon lub tablet na stronie m.fema.gov.

Możliwa jest także rejestracja telefoniczna lub za pomocą usługi 711/VRS pod numerem 800-621-3362, TTY 800-462-7585. Bezpłatne numery telefoniczne działają przez 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu do odwołania.

Na wniosek władz stanu FEMA wydłużyła termin rejestracji wnioskodawców poza pierwotny termin 60 dni, biorąc pod uwagę  ogrom zniszczeń wywołanych przez huragan Sandy.

Rejestracja w FEMA jest punktem wyjścia do objęcia rozmaitymi formami pomocy w ramach programów administrowanych przez agencję FEMA oraz przez inne instytucje, jak amerykański Urząd ds. małej przedsiębiorczości (SBA), Amerykański Czerwony Krzyż i Armia Zbawienia.

Pomoc FEMA dla osób fizycznych i rodzin poszkodowanych w kataklizmie może przyjmować różne formy: finansowanie wynajmu lokalu, konieczne naprawy budynków, pomoc w odzyskaniu utraconego majątku ruchomego oraz inne poważne szkody nieobjęte tradycyjnym ubezpieczeniem.

# # #

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i służb ratunkowych oraz czuwanie nad tym, byśmy jako naród wspólnie budowali, podtrzymywali i podnosili naszą zdolność ochrony obywateli przed zagrożeniami, naszą skuteczność w reagowaniu oraz możliwości łagodzenia skutków zagrożeń i naprawiania szkód.

Znajdź strony FEMA w Internecie: www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema,

i www.youtube.com/fema. Patrz też: administrator Craig Fugate na twitterze: www.twitter.com/craigatfema

Podane łącza do serwisów społecznościowych służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy żadnych witryn, przedsiębiorstw ani aplikacji nienależących do organów administracji publicznej.

 

 

Last Updated: 
12/20/2012 - 11:56
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: