Federal Emergency Management Agency

POZNAJ ZAGROŻENIA, POZWALA TO BUDOWAĆ SOLIDNIEJ, BEZPIECZNIEJ, BARDZIEJ INTELIGENTNIE – Strona 2

Main Content
Release date: 
12/17/2012
Release Number: 
4086 - 059

TRENTON, N.J. – Właściciele nieruchomości i firm, którzy ponieśli straty w związku z huraganem Sandy, który spustoszył wybrzeże New Jersey, mają nowe wskazówki, pomagające odbudowywać solidniej, bezpieczniej i bardziej inteligentnie, aby uniknąć konsekwencji przyszłych powodzi.

Władze stanu New Jersey oraz Federalne Centrum Zarządzania Kryzysowego (FEMA) opublikowały instruktażowe mapy Podstawowego Poziomu Zalewowego (Advisory Base Flood Elevation, ABFE) dla 10 nadbrzeżnych okręgów: Atlantic, Bergen, Burlington, Cape May, Essex, Hudson, Middlesex, Monmouth, Ocean i Union. 

Mapy ABFE są cyfrowym odwzorowaniem map zagrożenia powodziowego, które przedstawiają uaktualniony obraz zagrożenia powodziowego gmin narażonych na podtapianie przez wody morskie, w tym gmin położonych wzdłuż rzek, na których dochodzi do cofek powodziowych.

Dostęp do nowych map można uzyskać odwiedzając stronę region2coastal.com i klikając zakładkę huragan Sandy.

Mapy instruktażowe, oparte na naukowych i technicznych ocenach huraganów takich jak Sandy, dostarczają mieszkańcom wskazówek na temat zalecanej wysokości względnej, którą należy brać pod uwagę przy odbudowie domu, zanim staną się dostępne bardziej szczegółowe dane.

Mając najnowsze dane:

  • Właściciele nieruchomości mogą dowiedzieć się, gdzie występuje zagrożenie powodziowe i podejmować świadome decyzje dotyczące poziomu posadowienia domu lub podejmowania działań zmniejszających zagrożenia dla inwestycje dokonywanych na posiadanym terenie.
  • Władze stanowe i lokalne mogą wyznaczać lokalizacje budynków i obiektów publicznych i je wznosić oraz nimi zarządzać. 
  • Architekci i budowniczy mogą proponować właścicielom nieruchomości lepsze projekty odbudowy i naprawy.

Zachęca się lokalne władze do uwzględniania ABFE, ponieważ mapy te są ważnym narzędziem ograniczania przyszłego zagrożenia powodziowego. Władze lokalne mogą lepiej zabezpieczyć podległe im tereny przed przyszłymi katastrofami, a posiadacze polis ubezpieczeniowych mogą zaoszczędzić na przyszłych składkach ubezpieczenia powodziowego.

Właściciele nieruchomości i firm powinni współpracować z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za sprawy budownictwa, aby dokładnie poznać wszystkie wymagania dotyczące stosowanie danych ABFE przy odbudowie domów. Podjęte teraz decyzje mogą oznaczać bezpieczniejsze, solidniejsze, inteligentniejsze rozwiązania w przyszłości

Informacje na temat ubezpieczenia powodziowego można uzyskać na stronie www.floodsmart.gov, dzwoniąc pod numer 888-379-9531 lub kontaktując się ze swoim agentem ubezpieczeniowym.

Zachęca się wszystkie osoby, które poniosły straty w związku z huraganem Sandy do zarejestrowania się w FEMA. Osoby fizyczne mogą ubiegać się o pomoc i śledzić losy wcześniej składanych wniosków na stronie www.DisasterAssistance.gov  lub za pomocą smartfonów i tabletów pod adresem m.fema.gov. W przypadku korzystania z telefonu lub 711/VRS należy dzwonić pod numer 800-621-FEMA (3362) lub 800-462-7585 (telefon tekstowy).

# # #

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników oraz staranie się, abyśmy jako naród wspólnie tworzyli, utrzymywali i usprawniali system przygotowywania się, zabezpieczania, i reagowania w razie zagrożenia oraz łagodzili jego skutki.

Odwiedzaj FEMA online pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema.  Śledź także działania Administratora Craiga Fugate’a na stronie www.twitter.com/craigatfema

Łącza do mediów społecznościowych podano tutaj wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie wspiera żadnych pozarządowych stron internetowych, firm ani aplikacji.

Last Updated: 
12/17/2012 - 13:43
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top