Federal Emergency Management Agency

ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO UZYSKANIA DODATKOWEJ POMOCY W ZAPEWNIENIU TYMCZASOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA OFIARY KATASTROFY MUSZA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FEMA

Main Content
Release date: 
12/17/2012
Release Number: 
4086 - 060

 

TRENTON, N.J. – Osoby, którym Federal Emergency Management Agency (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego) przyznała tymczasową pomoc mieszkaniową, które w dalszym ciągu mają potrzeby mieszkaniowe, muszą wypełnić dodatkowy wniosek wymagany przy przyznawaniu dodatkowej pomocy mieszkaniowej.

Do wszystkich wnioskodawców obecnie otrzymujących pomoc mieszkaniową FEMA wysyła formularz „Declaration for Continuing Need for Rental Assistance” (Deklaracja Potrzeby Uzyskania Dodatkowej Pomocy Mieszkaniowej). Przedłożenie tego wniosku stanowi potwierdzenie istnienia dodatkowej potrzeby zabezpieczenia tymczasowego miejsca zamieszkania dla osób poszukujących stałych miejsc zamieszkania. 

  • Formularz ten wysyłany jest 15 dniu po przyznaniu wnioskodawcom pierwszej dotacji.
  • Wnioskodawcy, którzy potrzebują dodatkowej pomocy mieszkaniowej muszą wypełnić i odesłać formularz do FEMA pod adres wydrukowany na formularzu.
  • Osoby, które nie mają formularza lub mają pytania dotyczące program tymczasowej pomocy mieszkaniowej mogą kontaktować się z FEMA telefonicznie pod bezpłatnym numerem linii pomocy, a osoby korzystające z serwisu 711/VRS mogą dzwonić pod numer 1-800-621-FEMA (3362) lub TTY 1-800-462-7585.

FEMA udziela jedynie krótkoterminowej pomocy mieszkaniowej. W związku z tym bardzo ważnym jest, aby ofiary katastrof zaplanowały sposób zabezpieczenia stałego miejsca zamieszkania. Powrót do stałego miejsca zamieszkania stanowi ważny krok w wysiłkach podejmowanych w kierunku usunięcia skutków katastrofy.

Program Individuals and Household Program FEMA (Program Pomocy dla Osób Indywidualnych i Rodzin) zapewnia dotacje na zabezpieczenie tymczasowego miejsca zamieszkania, jak również na wydatki na opiekę zdrowotną i dentystyczne, oraz koszty pogrzebowe, które nie wymagają przetwarzania przez proces udzielania pożyczek ofiarom katastrof Small Business Administration (SBA). Jednakże wnioskodawcy, którzy otrzymają wnioski o przyznanie pożyczek SBA, muszą je przedstawić do wglądu urzędnikom SBA, aby zakwalifikować się do pomocy obejmującej majątek osobisty, naprawy lub wymiany pojazdów, oraz wydatki związane z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania.                                           

# # #

Misją FEMA jest wspieranie naszych obywateli i ratowników, aby zapewnić, że jako naród mamy wspólnie budować, utrzymać i poprawić naszą zdolność do przygotowania się do, ochrony przed, odpowiedzi na, poprawy, oraz złagodzenia wszelkich zagrożeń.

Śledź działania FEMA w sieci pod adresami www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, oraz www.youtube.com/fema.  Możesz również śledzić działania podejmowane przez Administratora, Craig’a Fugate pod adresem www.twitter.com/craigatfema

Medialne linki społeczne zapewniane są wyłącznie w celach informacyjnych. FEMA nie popiera żadnych pozarządowych witryn internetowych lub aplikacji.

Last Updated: 
12/17/2012 - 16:58
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top