Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

February 1, 2013
News Release
NOWY JORK – Ochrona przed skutkami zniszczeń wywołanych przez nieoczekiwane warunki pogodowe może rozpocząć się od uzyskania niskooprocentowanej pożyczki dla ofiar katastrof of US Small Business Administration, do uzyskania której kwalifikują się właściciele domów, przedsiębiorstw i prywatnych organizacji non profit.
February 1, 2013
News Release
NOWY JORK – Wszystkie Ośrodki Likwidacji Skutków Katastrof Naturalnych w Nowym Jorku zaprzestają obsługi petentów w niedziele, począwszy od 3 lutego 2013 roku. Ofiary huraganu Sandy w Nowym Jorku nadal mogą otrzymać pomoc od poniedziałku do soboty w dowolnym ośrodku.
January 26, 2013
News Release
NOWY JORK – w Queens i Brooklynie w trzech Ośrodkach do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych osoby poszkodowane przez huragan Sandy mogą uzyskać pomoc do soboty, 2 lutego 2013.
January 26, 2013
News Release
NOWY JORK – Na prośbę władz stanu Nowy Jork, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego zatwierdziła 30-dniowe wydłużenie terminu rejestracji wniosków o pomoc federalną dla ofiar klęski żywiołowej. Nowy termin rejestracji dla poszkodowanych przez huragan Sandy w Nowym Jorku został ustalony na 27. lutego. FEMA zaaprobowała też 14-dniowe wydłużenie programu Transitional Sheltering Assistance (TSA), służącego pokryciu kosztów tymczasowego zakwaterowania.
January 25, 2013
News Release
NOWY JORK – Osoby poszkodowane w wyniku huraganu Sandy w Nowym Jorku mogą zgłaszać się do Ośrodka do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w kościele rzymsko-katolickim pod wezwaniem Świętej Rodziny, mieszczącym się pod adresem 9719 Flatlands Ave., Brooklyn, NY, 11236, do godziny 15:00 w niedzielę, 27 stycznia 2013.
January 23, 2013
News Release
NOWY JORK – Aby zakwalifikować się do objęcia programem pomocy FEMA dla ofiar klęski żywiołowej, poszkodowani przez huragan Sandy muszą spełnić kilka warunków.Po pierwsze, szkody, jakich doznała dana osoba lub gospodarstwo domowe, musiały wystąpić na obszarze objętym prezydencką deklaracją stanu klęski żywiołowej w Nowym Jorku. Obszar ten rozciąga się na 13 hrabstw.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top