Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

March 6, 2013
News Release
NOWY JORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego FEMA, w porozumieniu z National Oceanic and Atmospheric Administration, inauguruje już drugi doroczny Narodowy Tydzień Gotowości na Klęski Żywiołowe (National Severe Weather Preparedness Week). Motywem przewodnim tego tygodnia jest przygotowanie Ciebie, Twojej rodziny i Twojej społeczności na wypadek klęski żywiołowej.
March 1, 2013
News Release
NEW YORK – poszkodowani przez huragan Sandy w Nowym Jorku będą mogli nadal korzystać z centrów kryzysowych w ośrodkach sportu i rekreacji pod adresami: Recreation Center and Ice Arena, 700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY, 11561 oraz Freeport Recreation Center, 130 East Merrick Rd., Freeport, NY, 11520. Centra pozostaną otwarte dłużej niż zakładano.
March 1, 2013
News Release
ATLANTA – Amerykański Urząd ds. drobnej przedsiębiorczości wydłużył termin, w którym osoby poszkodowane przez huragan Sandy w Nowym Jorku muszą złożyć wnioski o pomoc z tytułu poniesionych szkód. Nowy termin przypada na dzień 29. marca 2013.
February 27, 2013
News Release
NOWY JORK – Na prośbę władz stanu Nowy Jork, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego zatwierdziła 30-dniowe wydłużenie terminu rejestracji wniosków o pomoc federalną dla ofiar klęski żywiołowej.
February 6, 2013
News Release
NOWY JORK - Federalne Centrum Zarządzania Kryzysowego zdaje sobie sprawę, że niektóre osoby poszkodowane mogą potrzebować dodatkowej pomocy finansowej, która ułatwi im znalezienie odpowiedniego miejsca zamieszkania. Osoby, które na początku w największym stopniu spełniały kryteria, otrzymywały pomoc na opłacanie czynszu przez 4 miesiące, a teraz mogą kwalifikować się do przyznania dodatkowej pomocy, jeśli ich uszkodzone miejsce zamieszkania nadal nie nadaje się do użytku.
February 1, 2013
News Release
NOWY JORK – Osoby poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej mogą zwracać się o pomoc w wielu różnych miejscach. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego to tylko jeden z członków dużej grupy podmiotów, do której należą instytucje federalne i stanowe, organizacje społeczne i samorządowe, organy lokalnej administracji, przedsiębiorstwa prywatne oraz organizacje religijne.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top