Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

March 26, 2013
News Release
NEW YORK — Pomoc dla osób, które ucierpiały na skutek huraganu Sandy w Nowym Jorku:
March 26, 2013
News Release
NOWY JORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, na wniosek władz stanu Nowy Jork, zgodziła się wydłużyć o czternaście dni program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA). Dzięki programowi zakwalifikowane osoby poszkodowane w wyniku huraganu Sandy, które nie mogą na razie powrócić do swych domów, mają prawo zamieszkiwać w hotelach i motelach uczestniczących w programie.
March 26, 2013
News Release
NOWY JORK – Najemcy domów z Nowego Jorku mogą kwalifikować się do otrzymania dodatkowych zapomóg z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego. Aby przekonać się, czy istnieje możliwość otrzymania pomocy, należy wypełnić i złożyć wniosek o pożyczkę celową z amerykańskiego Urzędu ds. drobnej przedsiębiorczości (SBA). Nikt nie ma obowiązku przyjmowania przyznanej pożyczki z SBA. Ale na podstawie informacji zawartych w tym wniosku FEMA może zakwalifikować wnioskodawcę do objęcia szeregiem innych programów pomocy dla najemców.
March 26, 2013
News Release
NOWY JORK – Osoby, które poniosły szkody w wyniku huraganu Sandy mają dwa tygodnie na zarejestrowanie się do uzyskania pomocy i odesłanie wniosków na niskooprocentowane pożyczki z U.S. Small Business Administration. Obydwa terminy upływają w dniu 29 marca. FEMA zachęca wszystkie osoby, które poniosły szkody w wyniku wystąpienia huraganu Sandy do zarejestrowania się, włącznie z osobami posiadającymi ubezpieczenia. Ubezpieczenie może nie pokryć wszystkich szkód.
March 14, 2013
News Release
NOWY JORK – Poszkodowani przez huragan Sandy, którzy zarejestrowali się w Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego jako osoby potrzebujące pomocy, mogą korzystać z obsługi linii telefonicznej FEMA, działającej pod numerem 800-621-3362 (głos, 7-1-1/Relay) lub (TTY) 800-462-7585. Można sprawdzić status złożonego wniosku, zaktualizować swoje dane kontaktowe lub dowiedzieć się, jaki wpływ na wymiar pomocy z FEMA będzie mieć wypłata odszkodowania. Ponadto za pomocą linii telefonicznej można:
March 8, 2013
News Release
NOWY JORK – Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, na wniosek władz stanu Nowy Jork, zgodziła się wydłużyć o czternaście dni program finansowania tymczasowych lokali zastępczych (TSA). Dzięki programowi zakwalifikowane osoby poszkodowane w wyniku huraganu Sandy, które nie mogą na razie powrócić do swych domów, mają prawo zamieszkiwać w hotelach uczestniczących w programie.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top