Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

April 24, 2013
News Release
NOWY JORK — Pomoc poszkodowanym przez huragan Sandy w Nowym Jorku:
March 27, 2013
News Release
NOWY JORK – Na prośbę władz stanu Nowy Jork, Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego zatwierdziła 15-dniowe wydłużenie terminu rejestracji wniosków o pomoc federalną dla ofiar huraganu Sandy. Obecny termin rejestracji w FEMA i zwracania wniosków o pożyczkę celową z SBA upływa 13. kwietnia.
March 26, 2013
News Release
FEMA i Hazard Mitigation Grant Program (HMGP)
March 26, 2013
News Release
  Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, jej partnerzy federalni, władze stanu i władze lokalne oraz organizacje społeczne pracują usilnie nad tym, by nieść pomoc nowojorczykom poszkodowanym przez huragan Sandy.   Pomoc w żywotnych potrzebach   Porady prawne dla ofiar huraganu  
March 26, 2013
News Release
    Program pomocy indywidualnej Program pomocy indywidualnej FEMA zapewnia wsparcie finansowe lub bezpośrednią pomoc osobom, które mają poważne potrzeby i wydatki związane z klęską żywiołową i nie są w stanie same im sprostać.  Włśiciele uszkodzonych nieruchomośi mogąuzyskaćtymczasowe dofinansowanie kosztów lokalu zastęczego na czas remontu lub odbudowy domu.  Oferowane sązapomogi dla włśicieli domów usuwająych zniszzenia po huraganie, które nie sąobjęe ubezpieczeniem. c
March 26, 2013
News Release
NEW YORK – Federal Emergency Management Agency (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego) poszukuje kandydatów na członków Youth Preparedness Council. Youth Preparedness Council daje młodym liderom możliwość wzięcia udziału w pracy uznanej narodowej organizacji. Inną korzyścią jest ukończenie projektu gotowości młodzieżowej, który wybiorą.               

Pages

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012
Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top