Main Content

Preparing Makes Sense. Get Ready Now. - Tagalog Language

Cover photo for the document: Preparing Makes Sense. Get Ready Now. - Tagalog Language
Maghanda na Ngayon na Tatlong-tupi. Puno ng kulay, baliktarang tatlong-tuping pulyeto na nagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagiging handa para sa mga Amerikano at ang kanilang mga pamilya.
SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfPreparing Makes Sense. Get Ready Now. - Tagalog Language (Tagalog)
Maghanda na Ngayon na Tatlong-tupi. Puno ng kulay, baliktarang tatlong-tuping pulyeto na nagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagiging handa para sa mga Amerikano at ang kanilang mga pamilya.
3.41MJune 2, 2010