Federal Emergency Management Agency

LÒT SANT SEKOU POU KATASTWÒF KI LOUVRI

Main Content
Release date: 
11/15/2012
Release Number: 
NR-026

NEW YORK –  Ajans Federal pou Kontwòl Ijans gen 31 Sant Sekou nan New York pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy.

Sonje kondisyon yo nan chak sant ka pa menm epi yo ka afekte lè pou yo louvri.

Men nouvo sant yo ak orè yo:

Mitchell Field Athletic Center
1 Charles Lindbergh Boulevard
Uniondale, NY 11553
Orè: 9 a.m. jiska 7 p.m. Lendi-Dimanch
 
Cedar Creek Park
Merrick Road East
Seaford, NY 11783
Orè: 9 a.m. jiska 7 p.m. chak jou jiska 19 novanm

Plis pase 1,000 anplwaye relasyon kominotè FEMA ap mache nan katye yo, pou ale nan chak kay pou bay enfòmasyon ki enpòtan pou sekou epitou pou ankouraje sitwayen ki gen pwopriyete ki domaje pou yo enskri pou asistans. Yo kapab ede voye moun ki viktim yo nan resous kòrèk pou nenpòt bezwen yo ki pa satisfè pou katastwòf la, men yo pa bezwen evalye oswa note domaj yo. Enspektè FEMA yo ap kontakte moun ki viktim yo dirèkteman apre yo enskri non yo.

Moun yo pa gen pou yo ale nan yon Sant Sekou pou Katastwòf la pou yo enskri nan FEMA. Men kèk lòt sa yo kapab fè: Yo ka aplike pou asistans FEMA 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn, epitou yo ka rele nimewo enskripsyon gratis la nan 1-800-621-FEMA (3362).  Si ou gen andikap pou pale oswa si ou soud epi w ap itilize yon TTY, rele 1-800-462-7585 dirèkteman; si w ap itilize 711 oswa Sèvis Relè Videyo (VRS), rele 1-800-621-3362.  Moun yo ka enskri tou sou Entènèt nan sitwèb: www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan nan m.fema.gov.  

Pou jwenn Sant Sekou pou Katastwòf ki pi pre ou, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, tcheke lokalizatè sant sekou pou katastwòf nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Sant sekou yo se pwen inik pou viktim ouragan an ki kalifye pou jwenn èd san pèdi tan. Plis sant ap louvri lè yo idantifye ak apwouve sant yo. 

Anplis nouvo sant yo, Sant Sekou pou Katastwòf yo louvri kounye a nan:

Nassau Community College
1 Education Drive 
Garden City, NY 11530
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Miller Field
600 New Dorp Lane
Staten Island, NY 10306
Orè: 8 a.m. jiska 5:30 p.m., Lendi-Dimanch

Recreation Center and Ice Arena
700 Magnolia Boulevard
Long Beach, NY 11561
Orè: 9 a.m. jiska 5 p.m., Lendi-Dimanch

Sacred Heart Parish (tent)
127 Long Beach Road
Island Park, NY 11558
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

H. Lee Dennison Building
100 Veterans Memorial Highway
Hauppauge, NY 11788
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Corner of Father Capodanno Boulevard and Hunter Avenue
Staten Island, NY 10305
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Duane Reade (Waulbaugh Supermarket parking lot)
115-12 Beach Channel Drive
Far Rockaway, NY 11694
Orè: 8 a.m. - 8 p.m., Lendi-Dimanch

County Courthouse
401 Main Street
Islip, NY 11757
Orè: 9 a.m.-8 p.m. Lendi-Dimanch

Our Lady of Solace Gymnasium
2866 W. 17th Street
Brooklyn, NY 11224
Orè: 8 a.m.-8 p.m., Lendi-Dimanch

Ikea
1 Beard Street
Brooklyn, NY 11231
Orè: 9:30 a.m.- 8 p.m., Lendi-Dimanch

Holy Family R.C. Church
9719 Flatlands Avenue
Brooklyn, NY 11236
Orè: 8 a.m. - 8 p.m., Lendi-Dimanch

Community Church of the Nazarene
1414 Central Avenue
Far Rockaway, NY 11691
Orè: 8 a.m. - 8 p.m., Vandredi-Lendi
 
Mount Loretto CYO
6581 Hylan Boulevard
Staten Island, NY 10309
Orè: 8 a.m. - 8 p.m., Lendi-Dimanch

Mount Manresa Jesuit House
239 Fingerboard Road
Staten Island, NY 10305
Orè: 8 a.m. - 8 p.m., Lendi-Dimanch

Riverhead County Center
300 Center Drive
Riverhead, NY 11901
Orè: 9 a.m. - 8 p.m., Lendi-Dimanch

Fort Tilden Park
1-199 Rockaway Point Boulevard
Breezy Point, NY 11697
Orè: 8 a.m. - 8 p.m., Lendi-Dimanch

Mastic Recreation Community Center
15 Herkimer Street
Mastic, NY 11950
Orè: 9 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Lindenhurst Library
1 Lee Avenue
Lindenhurst, NY 11757
Orè: 9 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Westchester County Center
198 Central Avenue
White Plains, NY 10606
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Coffey Park
85 Richards Street
Brooklyn, NY 11231
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

New Cassel Community Center Garden
141 Garden Street
Westbury, NY 11590
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

American Legion
209 Cross Bay Boulevard
Broad Channel, NY 11693
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Provident Bank Park
1 Provident Bank Park Drive
Pomona, NY 10970
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m. Lendi-Dimanch

Borough Hall
10 Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301
Orè: 8 a.m. jiska 5:30 p.m., Lendi-Dimanch

Gerritsen Little League Field
2671 Gerritsen Avenue
Gerritsen Beach, NY
Orè:  8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

12th Judicial District
851 Grand Concourse
Bronx, NY 10451
Orè: 8 a.m. jiska 5 p.m., Lendi-Vandredi 

Social Security Building
Gravesend
10 Bouck Court
Brooklyn, NY 11223
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Storefront
1001 Beach 20th Street
Far Rockaway, NY 11691
Orè: 1 p.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Kia in Staten Island
1976 Hylan Boulevard
Staten Island, NY 10306
Orè: 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi-Dimanch

Last Updated: 
11/17/2012 - 15:31
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top