Main Content

משׂרדי ריכּוּז, להשבת אַבדה דרך אָסוֹן, משתּנים למשׂרדים בּעד נטית-יד לשם הענקת הלוואָוֹת-אָסוֹן בּשטחים של נססה וספפלק

Main Content
Release date: 
04/26/2013
Release Number: 
215

ניוּ יאָרק -- ארבּעה משׂרדי ריכּוּז, להשבת אַבדה דרך אָסוֹן, שנמצאָים בּשטחים של נססה וספפלק, ישתּנוּ למשׂרדים בּעד נטית-יד לשם הענקת הלוואָוֹת-אָסוֹן. השינוּי יתחיל  9 בּבּקר, יוֹם רביעי מאַי 1.

 המשׂרדים האלוּ יהיוּ תּחת השגחת ההנהלה למסחר זעיר של אַה"בּ, ויהיוּ פּתוּחים יוֹם ראשוֹן עד יוֹם ששי,  מ-9 בּבּקר עד 6 אַחר הצהרים, וּביוֹם השבּת  מ-9 בּבּקר עד 3 אַחר הצהרים.

משׂרד בּעד נטית-יד לשם הענקת הלוואָוֹת-אָסוֹן מרכּז על עניני כּסף בּנוֹגע להשבת אַבדה והבראה בּעתיד הרחוֹק. בּעלי-בּתּים, שׂוֹכרי דירוֹת, ואלה עם קנין בּמסחר, יהנוּ מויכּוּח יחידי עם נציגי ה-ס.בּ.א. מוּמחים  מ"פימאַ" ג"כּ ישתּטפוּ.

האפשרוּיוֹת  בּמשׂרדים האלוּ כּוֹללים:

• חסד למסחרים של כּל גוֹדל, וּמוֹסדוֹת צדקה יחידוֹת, שסבלוּ אוֹ שלא סבלוּ נזקים חמריים,  לבקש הלוואָה בּקשר לנזק כּלכּלי  שנגרם ע"י אָסוֹן ( אי.ד.אַי.ל.), זאת אוֹמרת הלוואָה של ממוֹן לשם  משׂא וּמתּן לפתוֹר בּעיוֹת של שטיפת כּספים הקשוּרים לאָסוֹן.

• מסחרים, בּעלי-בּתּים, ושׂוֹכרי דירוֹת, יכוֹלים לפקד על מצבתם, אוֹ לשאוֹל שאלוֹת בּקשר לבקשתם  בּעד הלוואַת-אסוֹן מ-ס.בּ.א.

• מבקשים יכוֹלים לפקד את מצב  רשוּמם עם "פימאַ," וּלקבּל הסבּרה על החוֹמר בּמכתּבים  שהם קבּלוּ.

להלן יש רשימה של כּל אַתר ואַתר שמשתּנה למשׂרד בּעד נטית-יד לשם הענקת הלוואָוֹת-אָסוֹן:

כּתוֹבת

מחוֹז

Recreation Center and Ice Arena

700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY 11561

מחוֹז נססה

Island Park Village Hall (LIRR) parking lot

127 Long Beach Rd., Island Park, NY 11558

מחוֹז נססה

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East, Seaford, NY 11783

מחוֹז נססה

Copiague Memorial Library

50 Deauville Blvd., Copiague, NY 11726

מחוֹז ספפלק

 

משׂרדי ריכּוּז, להשבת אַבדה דרך אָסוֹן, משתּנים למשׂרדים בּעד נטית-יד לשם הענקת הלוואָוֹת-אָסוֹן בּשטחים של נססה וספפלק -- צד 2

כּדי  לקבּל עזרה בּקשר להכין מסירת בּקשה ל-ס.בּ.א. בּעד הלוואַת-אסוֹן,  אָנוּ מזמינים  אתכם לטלפּן את המרכּז של  ס.בּ.א. שמוֹשיט שרוּתים לזוּלת שנזקוּ בּאָסוֹן, בּמספּר: ,800-659-2955 (TTY 800-877-8339)     

DisasterCustomerService@sba.gov אוֹ להתקשר דרך מחשב, בּ"אי-מייל":

כּדי להשׂיג  פּרטים נוֹספים בּנוֹגע להשבת אַבדה בּניוּ יארק, נה, תּבקרוּ דרך מחשב את האתרים האלוּ :

www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy וגם www.fema.gov/blog.

###

מטרת "פימא" היא לתת תּמיכה לתּוֹשבנוּ וּלמגישי עזרה-ראשוֹנה וּלהבטיח שאָנוּ, כּעם אחד, נעבוֹד בּשוּטפוּת לבנוֹת, לקיים, לשנן וּלשפּר את אָמנוּתינוּ, וּלהיוֹת מוּכנים, להגן על אצמנוּ,להיוֹת אחראים, להתחדש, ולעמד כּנגד כּל אלי סכּנוֹת.

סיוע התאוששות מהאסון הוא זמין ללא קשר לגזע, צבע, דת, לאום, מין, גיל, נכות, מיומנות באנגלית או מצב כלכלי. אם אתה או מישהו שאתם מכירים הופלה לרעה , התקשר ל-FEMA חיוג חינם 800-621-3362 . לשיחת TTY התקשר 800-462-7585.

העזרה האַרעית לשכּוּן, והענקוֹת לכסוֹת הוֹצאוֹת לתּחבּוּרה, רפוּאה, וּבדיקת שינים, וגם הוֹצאוֹת לקבוּרת נפטרים, אינם דוֹרשים שהמבקשים  מוּכרכים לבקש הלוואָה מן ס.בּ.א. אַבל, אלה המבקשים שמקבּלים  בּקשוֹת  ה- ס.בּ.א,  אחראים למסוֹר אוֹתם לנציגי ה- ס.בּ.א. כּדי להיוֹת ראוּי לקבּל סיוּע לכסוֹת  הוֹצאוֹת בּקשר לרכוּש אישי, תּיקוּן מכוֹנית, אוֹ חלוּף מכוֹנית, והוֹצאוֹת בּקשר להעתּקת דירה ואחסנה.

Last Updated: 
04/30/2013 - 09:07
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: