Main Content

תוכנית הסיוע במציאת דיור זמני של FEMA הופעלה עבור ניצולי סופת ההוּריקן סנדי בניו ג'רזי ובניו יורק

Main Content
Release date: 
11/03/2012
Release Number: 
HQ-12-132

וושינגטון די.סי. - הסוכנות הפדראלית לניהול אירועי חירום (FEMA) נענתה לבקשתן של המדינות ניו ג'רזי וניו יורק והודיעה על הפעלת תוכנית הסיוע במציאת דיור זמני (TSA) של הסוכנות. תוכנית זו מאפשרת לניצולים הזכאים שנמצאים במקלטים ואינם יכולים לשוב לבתיהם בגלל הנזקים שגרמה סופת ההוריקן סנדי, להמשיך לשהות בבתי מלון או במלוניות המשתתפים בתוכנית, עד שניתן יהיה לספק מקומות מגורים מתאימים יותר.

"FEMA תומכת במדינת ניו יורק ובמדינת ניו ג'רזי על ידי מתן מענה לצורכי הדיור של תושביהן", הודיע מר פוגייט, אמרכל FEMA. "תוכנית הסיוע במציאת דיור זמני מספקת לניצולים ששוהים עתה במקלטים סיכוי למצוא בית מלון או מלונית בשעה שמאמצי השיקום נמשכים. אני קורא למי שנעקרו מבתיהם וזקוקים למקום שהייה לפנות אל FEMA בטלפון 1-800-621-3362 או בדוא"ל לכתובת www.disasterassistance.gov".     

הצעד הראשון שיש לעשות כדי לקבל את הסיוע הוא להירשם בסוכנות FEMA. יחידים שספגו נזקים במחוזות המיועדים בניו יורק ובניו ג'רזי חייבים לפנות בבקשת הסיוע לטלפון 1-800-621-FEMA (3362) או להירשם באמצעות מכשיר נייד מבוסס אינטרנט על ידי פנייה לכתובת m.fema.gov, או באמצעות פנייה מקוונת לכתובת www.disasterassistance.gov למי שיש להם גישה לאינטרנט. על הפונים בבקשת סיוע למקרי אסון הסובלים מליקוי דיבור או שמיעה ומשתמשים במכשיר עזר מסוג TTY להתקשר ישירות למספר הטלפון 1-800-462-7585; על פונים שמשתמשים בשירות 711 או בשירות ממסר וידיאו (VRS) להתקשר למספר הטלפון 1-800-621-3362. סוכנות FEMA מבקשת שמי שמסוגלים לכך יירשמו בצורה מקוונת, על מנת להשאיר את קווי הטלפון פנויים עבור מי שמנותקים מהרשת, וכן לחלוק מידע זה עם חברים ושכנים.   

יחידים ומשקי בית עשויים להיות זכאים להיכלל בתוכנית הסיוע במציאת דיור זמני (TSA) אם:

        יירשמו בסוכנות FEMA לקבלת סיוע

        יעברו בדיקה לאימות הזהות

        מקום המגורים העיקרי שלהם לפני האסון הוא באזור גיאוגרפי המיועד לקבלת הסיוע במסגרת תוכנית TSA ומגוריהם בפועל במקום זה יאומתו.

        כתוצאה מהאסון, הם נעקרו ממקומות מגוריהם לפני האסון ושוהים עתה במקלט

מטרת הסיוע הפדראלי הזה היא לספק מקום מגורים למשך פרק זמן נקוב לניצולים זכאים שנעקרו מהמקומות שבהם התגוררו לפני האסון ושוהים עתה במקלטים. תוכנית פדראלית זו לא תעניק לפונים החזרים כספיים בגין הוצאות מגורים בבית מלון שנצברו לפני קרות האסון, והפונים אחראים לשלם בעצמם עבור ארוחותיהם ועבור עלויות מגורים כלשהן שחורגות מהקצבּה שאושרה.

בנוסף על כך, סוכנות FEMA מספקת גם סיוע כגון מענקים לדיור זמני ולביצוע תיקונים בבית, הלוואות בריבית נמוכה לכיסוי נזקי רכוש לא-מבוטח, וכן תוכניות נוספות המיועדות לסייע ליחידים ולבעלי עסקים להתאושש מהשפעות האסון. עד לשעה 11:00 לפנה"צ פנו למעלה מ-118,00 ניצולי אסון הטבע מניו יורק וניו ג'רזי לקבלת סיוע פדראלי למקרי אסון, ואושרו קצבאות סיוע ליחידים בסכום של למעלה מ-106 מיליון דולר.

 
הייעוד של FEMA הוא לספק תמיכה לאזרחינו ולאנשי התגובה הראשונית, על מנת להבטיח שבתור אומה נפעל בצוותא כדי לבנות, לקיים ולשפר את יכולתנו להתכונן, להתגונן, לתת מענה, להתאושש ולספק הקלה מפני כל סכנה.

עקבו אחר סוכנות FEMA באופן מקוון באמצעות הכתובות www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema וכן www.youtube.com/fema. כמו כן, עקבו אחר פעולותיו של האמרכל קרייג פוגייט בכתובת www.twitter.com/craigatfema. הקישורים לאתרי המדיה החברתית ניתנים כמראי-מקום בלבד. סוכנות FEMA אינה תומכת באתרי אינטרנט, בחברות או ביישומים שאינם ממשלתיים.

Last Updated: 
11/06/2012 - 17:36