Federal Emergency Management Agency

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Incident period: 10/27/2012 to 11/09/2012
Major Disaster Declaration declared on 10/30/2012

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

April 30, 2013
News Release
ניוּ יאָרק -- ארבּעה משׂרדי ריכּוּז, להשבת אַבדה דרך אָסוֹן, שנמצאָים בּשטחים של נססה וספפלק, ישתּנוּ למשׂרדים בּעד נטית-יד לשם הענקת הלוואָוֹת-אָסוֹן. השינוּי יתחיל  9 בּבּקר, יוֹם רביעי מאַי 1. המשׂרדים האלוּ יהיוּ תּחת השגחת ההנהלה למסחר זעיר של אַה"בּ, ויהיוּ פּתוּחים יוֹם ראשוֹן עד יוֹם ששי,  מ-9 בּבּקר עד 6 אַחר הצהרים, וּביוֹם השבּת  מ-9 בּבּקר עד 3 אַחר הצהרים.
April 29, 2013
News Release
ניו יורק – עד ה-30 באפריל נפגעי הוריקן סנדי יכולים לפנות לארבעה מרכזי סיוע לנפגעים בעיר ניו יורק.מומחים של הסוכנות הפדרלית לניהול מצבי חירום (FEMA) ושל המנהלה האמריקנית לעסקים קטנים (SBA) מוכנים לספק:
April 26, 2013
News Release
ניו יורק – בששת החודשים מאז שהסופה סנדי פקדה את האזור ב-29 באוקטובר 2012, חלה התקדמות ניכרת בהתאוששותה של מדינת ניו יורק.כמעט כל שרידי ההריסות נעלמו. ניצולים רבים שבו לבתיהם ותיקנו או החליפו את רכושם האישי שניזוק או נהרס. בתי עסק החלו להיפתח מחדש.בתי ספר ציבוריים, ספריות, מרכזים קהילתיים ומוסדות אחרים נפתחו מחדש, לרבות המרכז הרפואי לנגון של אוניברסיטת ניו יורק, בית החולים בלוויו ובית החולים קוני איילנד.
April 26, 2013
News Release
ניו יורק - המושל אנדרו קומו  הכריז היום כי כתגובה לבקשתה של מדינת ניו יורק, אשרה סוכנות ניהול האסון הפדרלית הוספה של ארבעה שבועות לתכנית סיוע דיור זמני במגורים, המאפשרת לניצולים זכאים מהוריקן סנדי, שאינם יכולים לחזור לבתיהם, להישאר בבתי מלון או מוטלים בהשתתפות כיסוי העלויות.
April 2, 2013
News Release
ניו יורק - כדי לסייע למשפחות שעדיין נאבקות כדי למצוא דיור לאחר שנעקרו על ידי הוריקן סנדי, סוכנות ניהול החירום הפדרלית (FEMA) והמשרד האמריקאי לשיכון ופיתוח עירוני (HUD) הודיעו היום שהן יחדשו את תכנית סיוע דיור לנפגעי האסון (DHAP), תכנית סיוע בשכר דירה ייחודית המעניקה תשלומי שכירות זמניים ישירות לבעלי בתים כדי לסייע למשפחות שנעקרו כתוצאה מאסונות. DHAP-סנדי תעזור למשפחות למצוא דיור ביניים בזמן שהן משקמות את חייהן.

Pages

Main Content
State/Tribal Government: 
Back to Top