Federal Emergency Management Agency

Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids-Ready Kids (Tagalog) (1)

Main Content
Emergency supply kit checklists in Tagalog for parents and kids.
Collection Created:
June 9, 2014
RSS Feed
  • Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids-Ready Kids (Tagalog)

    Go to Resource

    Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids in Tagalog Language

    Tiyakin na may sapat kang mga supply na magtatagal nang hindi bababa sa tatlong araw. Isipin ang tinitirhan mo at mga pangangailangan niyo. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng malaking kit sa bahay, at mas maliit na nadadalang kit sa kotse o sa iyong lugar ng trabaho.

Back to Top