Federal Emergency Management Agency

Emergency Supply List - Tagalog Language

Main Content
Cover photo for the document: Emergency Supply List - Tagalog Language
Mga Inirerekomendang Gamit na Isasama sa Basic Emergency Supply Kit - Isang pangmalawakang listahan ng mga iminungkahing materyales na gagamitin sa paghanda para sa mga emergency sa bahay ng isang tao at para sa kanilang mga pamilya.
SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfEmergency Supply List - Tagalog Language (Tagalog)
Mga Inirerekomendang Gamit na Isasama sa Basic Emergency Supply Kit - Isang pangmalawakang listahan ng mga iminungkahing materyales na gagamitin sa paghanda para sa mga emergency sa bahay ng isang tao at para sa kanilang mga pamilya.
293.78KFebruary 17, 2014
Back to Top